REKLAMNE TABLE OBELEŽAVANJE OBJEKATA INDUSTRIJSKE TABLICE INVENTARSKE TABLICE SITO ŠTAMPA
 
Srpski English
RAVNA ŠTAMPA - METALOGRAFIJA
RAVNA ŠTAMPA - METALOGRAFIJA aluminijum
Panoramik aluminijum
RAVNA ŠTAMPA - METALOGRAFIJA aluminijum
Panoramik aluminijum
RAVNA ŠTAMPA - METALOGRAFIJA aluminijum
Panoramik aluminijum
  • Ravna šampa (svetloštampa) je postupak nanošenja slike i boje hemijskim i termičkim putem
  • Boja ulazi u pore metala i sprečava izbrisivost, a površina ostaje ravna
  • Primena: industrijske tablice, oznake prostorija
  • Mogućnosti: sve nacrtano i napisano se može ravno štampati, u jednoj boji
  • Prednosti: brzina izrade većih serija, trajnost, preciznost sitnih slika i slova, ekonomičnost
 

Prote Milorada Pavlovića 68 Tel: +381 11 2510 106; +381 11 2390 637
Fax: +381 11 2506 317 Mob: +381 065 2510 106
fototipija@eunet.rs